Serwis Niemcy - podróże, porady - dział turystyka

Inne świadczenia socjalne

Świadczenia rodzinne

Wniosek o wypłatę niemieckiego zasiłku rodzinnego (Kindergeld) może złożyć osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania w Niemczech lub przebywa w sposób ciągły lub będzie przebywać min. 6 miesięcy w Niemczech. Poza tym taka osoba nie mogła zarobić poza granicami Niemiec więcej niż 3.068 EUR (w przypadku małżonków wspólne dochody poniżej 6.176 EUR). Jeśli obywatel któregokolwiek z krajów UE pracuje w Niemczech i w jego kraju wypłacany jest już zasiłek rodzinny, ma wówczas prawo do starania się o uzyskanie dopłaty do zasiłku rodzinnego do wysokości, jaką otrzymywałby, gdyby był obywatelem Niemiec pracującym w Niemczech. Wysokość zasiłku wynosi 184 euro miesięcznie na pierwsze, drugie i trzecie dziecko, 215 euro na kolejne dzieci.

Z reguły zasiłek rodzinny wypłacany jest do 18 roku życia, bądź 21 roku życia - (jeśli uprawniony nie pozostaje w stosunku pracy i jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny), a w przypadku kontynuacji nauki zasiłek przedłuża się do 25 roku życia. Powyżej 18 roku życia stosuje się kryterium dochodowe, wg którego uprawnieni do pobierania zasiłku nie mogą przekroczyć 7.680 € w roku kalendarzowym.

Zasiłki rodzinne wypłaca się dożywotnio dla dzieci, które ze względu na niepełnosprawność wymagają stałej opieki i nie są zdolne do samodzielnego życia.

Wnioski składa się w lokalnym oddziale niemieckiej Kasy Rodzinnej (Familienkasse).

 
Polityka Prywatności