Serwis Niemcy - podróże, porady - dział turystyka

Publiczne służby zatrudnienia

Osoby zainteresowane migracją zarobkową do Niemiec mogą poszukiwać pracy poprzez:

  1. Pozyskanie oferty w Ochotniczym Hufcu Pracy (www.mbp.ohp.pl)

  2. Poszukiwanie odpowiedniej oferty pracy na portalu internetowym EURES, www.eures.europa.eu. Możliwe jest to poprzez przeglądanie dostępnych ofert pracy, bądź zalogowanie się na stronie i wprowadzenie własnego życiorysu do bazy osób poszukujących pracy. Oferty pracy firmowane poprzez EURES można znaleźć w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy.

  3. Poszukiwanie odpowiedniej oferty na portalu internetowym niemieckiego urzędu pracy www.arbeitsagentur.de lub skontaktowanie się z ZAV Auslandsvermiettlung Berlin e-mail: ZAV-Berlin-Auslandsvermiettlung@arbeitsagentur.de

  4. Zgłoszenie się do prywatnej niemieckiej lub polskiej agencji pośrednictwa pracy.

  5. Udział w organizowanych międzynarodowych giełdach i targach pracy na terenie Polski i Niemiec.

  6. Udział w polsko-niemieckich dniach doradczych odbywających się w polskich i niemieckich urzędach pracy na pograniczu

  1. Czytanie ogłoszeń zawierających oferty pracy w prasie lub Internecie.

 
Polityka Prywatności