Serwis Niemcy - podróże, porady - dział turystyka

Niemiecki podatek VAT

VAT (Mehwertsteuer) to podatek od towarów i usług. Wyróżniamy dwie stawki tego podatku:

  • podstawowa 19% - na wszystkie towary i usługi (zmiana z 16% od 1 stycznia 2007),

  • obniżona 7% - na artykuły żywnościowe, z wyjątkiem napojów i obrotu restauracyjnego, sprzęt medyczny, transport pasażerski, usługi medyczne.

Okresowe sprawozdania podatkowe składa się kwartalnie w ciągu 10 dni od końca ostatniego miesiąca kwartału. Na koniec roku składa się sprawozdania roczne zawierające sumę wszystkich złożonych deklaracji wraz z korektami zapłaconego podatku. Jeżeli kwota zapłaconego VAT w ciągu roku wyniesie ponad 6500 euro, wówczas istnieje obowiązek składania miesięcznych zeznań podatkowych.

 
Polityka Prywatności