Serwis Niemcy - podróże, porady - dział turystyka

Urlop wypoczynkowy w Niemczech

Długość urlopu wypoczynkowego wynosi rocznie co najmniej 24 dni robocze. Dniami roboczymi są wszystkie dni kalendarzowe, nie będące niedzielami lub ustawowymi świętami.. Urlop ten przysługuje po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy. Liczba dni urlopu wzrasta wraz ze stażem pracy. Umowy zbiorowe zazwyczaj wydłużają czas urlopu do 30 dni lub nawet więcej. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za czas urlopu w takiej samej wysokości, jakby pracował.

Po wykorzystaniu płatnego urlopu można uzyskać urlop bezpłatny, jeżeli pracownik z powodu pilnych spraw osobistych potrzebuje dodatkowych dni wolnych.

Jeżeli urlopu nie można przyznać (w całości lub częściowo) z powodu wygaśnięcia stosunku pracy, należy go zrekompensować.

W wielu układach zbiorowych przewidziano, dodatkowo do wynagrodzenia za pracę, dodatek urlopowy.

Prawo do dodatkowego płatnego urlopu mają osoby:- o znacznym stopniu niepełnosprawności (dodatkowo 5 dni roboczych w ciągu roku) - osoby pracujące na zmiany naprzemienne, na zmiany oraz w nocy.

Wynagrodzenie za czas urlopu wylicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za ostatnie 13 tygodni przed urlopem. Powinno być wypłacone przed rozpoczęciem urlopu Urlop należy wykorzystać najpóźniej do 31 marca kolejnego roku. Po tym terminie prawo do urlopu przepada.

 
Polityka Prywatności