Serwis Niemcy - podróże, porady - dział turystyka

Kursy językowe

Aby dowiedzieć się, gdzie odbywają się kursy należy pytać w centrach informacji, na uniwersytetach i w urzędzie miasta. W wielu miastach odbywają się kursy dla dorosłych w Volkshochschulen. Prywatne szkoły językowe oferujące kursy można znaleźć w książkach telefonicznych pod Sprachschulen lub w Internecie.

Dla wielu imigrantów kursy językowe są dotowane przez państwo, a więc tańsze. Obywatele UE, zagraniczni pracownicy i osoby pozostające na ich utrzymaniu mają czasami zniżki na kursy językowe. Dlatego warto sprawdzić w pobliskiej szkole językowej czy nie ma możliwości skorzystania z takiej zniżki.

Naukę języka można rozpocząć w 16-tu oddziałach Goethe Instytut rozmieszczonych w całych Niemczech oraz praktycznie w każdym mieście w różnych instytucjach szkolących. Istnieje również możliwość nauki języka poprzez Internet. Na wszystkich wyższych uczelniach istnieje możliwość skorzystania z przygotowawczych kursów językowych.

Stopnie organizowanych kursów językowych i możliwości przystąpienia do egzaminów:

  • stopień podstawowy Grundstufe - Zertifikat Deutsch.
  • stopień średni Mittelstufe - Zertifikat Deutsch fur den Beruf. Zentrale Mittelstufenprii fung. Prufung Wirtschaftsdeutsch,
  • stopień najwyższy Oberstufe - Zentrale Oberstufenprufung. Kleines Deutsch Sprachdiplom. GroRes Deutsch Sprachdiplom.

Można szukać kursów językowych w Internecie np. na stronach:

www.dw-world.de

www.goethe.de

www.vhs.de

www.integration-in-deutschland.de

 
Polityka Prywatności