Serwis Niemcy - podróże, porady - dział turystyka

Niemiecki system zabezpieczenia społecznego

Niemiecki system składa się z pięciu podstawowych filarów systemu zabezpieczenia społecznego:

  • ubezpieczenie emerytalne - składka 19.9% (połowę płaci pracodawca i połowę pracownik)

  • ubezpieczenie zdrowotne - składka 15,5% (7,30% płaci pracodawca i 8,20% płaci pracownik) ubezpieczenie od wypadków przy pracy - płaci wyłącznie pracodawca

  • ubezpieczenie zdrowotne długotrwałej opieki - 1,95% lub osoby bezdzietne 2,20% (połowę płaci pracodawca i połowę pracownik - osoby, które nie posiadają dzieci płacą dodatkowo 0,25%)

  • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy - 3,0% (połowę płaci pracodawca i połowę pracownik)

 
Polityka Prywatności