Serwis Niemcy - podróże, porady - dział turystyka

CV i list motywacyjny - ubieganie się o pracę w Niemczech

Jednym z pierwszych kryteriów, które decydują o przyjęciu nas do pracy, są dobrze przygotowane dokumenty aplikacyjne:
  1. Życiorys - może być w formacie CV europejskiego, ale dopuszczalne są także inne formy. Zdarza się, że pracodawca ma własne dokumenty aplikacyjne, które należy wypełnić przy ubieganiu się o dane stanowisko pracy. Życiorys powinien zawierać takie informacje jak: dane osobowe, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia, znajomość języków obcych, a także zainteresowania i hobby.

  2. List motywacyjny powinien przedstawiać motywy, dla których ubiegamy się o pracę w danej firmie na dane stanowisko. Ponadto prezentujemy w nim siebie jako osobę spełniającą kryteria rekrutacyjne. Możemy również wyeksponować nasze cechy charakteru i osobowość, a także zawrzeć informacje o naszych szczególnych umiej ętnościach i zdolnościach.

W dokumentach piszemy tylko informacje prawdziwe, unikamy standardowych wzorów, zwrotów i formuł. Używamy krótkich zdań, zawierających konkretne informacje. Znajomość obsługi komputera jest obecnie powszechna, dlatego dokumenty powinny być sporządzone przy pomocy komputera. Posiadanie własnego adresu e-mailowego ułatwia kontakt z pracodawcą. W dokumentach nie powinny znajdować się informacje dotyczące przynależności religijnych, politycznych i innych, chyba że maj ą związek z oferowanym stanowiskiem.

Na rozmowę z pracodawcą należy zabrać wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak: świadectwa szkolne i pracy, dokumenty uprawniające do wykonywania danego zawodu, zaświadczenia o ukończonych kursach oraz dokument tożsamości.

Zasady, których należy przestrzegać podczas spotkania z pracodawcą

  • Wykazać większą niż w Polsce „sprawność osobistą” tj. przybyć punktualnie, wiedzieć do kogo i po co się przyszło, co to za firma i co można w niej robić, mieć przygotowane pytania do pracodawcy, umieć odpowiedzieć na pytania pracodawcy

  • Mieć wszystko przygotowane na piśmie (cv i wszystkie dokumenty, które potwierdzą informacje zawarte w cv)

  • Sprawność językowa tzn. można mówić niegramatycznie, ale należy rozumieć pytania

  • Mieć pozafachowe, dodatkowe kwalifikacje np. osiągnięcia sportowe, hobby

  • Zadeklarować pełną dyspozycyjność, wysoką motywację

  • Dbać o stały kontakt z pracodawcą (szybko odpowiadać na maile, odbierać telefony)

  • Ubrać się schludnie, odpowiednio do stanowiska

 
Polityka Prywatności