Serwis Niemcy - podróże, porady - dział turystyka

Świadczenia na wypadek macierzyństwa w Niemczech

Istnieją specjalne środki do zabezpieczenia zdrowia matki i dziecka w okresie ciąży. W przypadku niebezpieczeństwa dla zdrowia, bądź zakazu świadczenia pracy dla kobiety w okresie ciąży istnieje możliwość skorzystania z 6 tygodniowego okresu ochrony macierzyństwa, który może zostać wydłużony.

Podczas okresu ochrony zapewnione jest zabezpieczenie finansowe tzw. Mutterschultzlohn. Domagając się swoich uprawnień należy we wczesnym okresie ciąży powiadomić o tym swojego pracodawcę, a także fundusz zdrowia. Urlop macierzyński wynosi 8 tygodni, natomiast dla ciąż mnogich i przedwczesnych wzrasta do 12. Podczas tego czasu fundusz zdrowia wypłaca należny zasiłek macierzyński, który równa się zasiłkowi chorobowemu - nawet, kiedy matka i dziecko są zdrowe i wracają do domu. Za ten okres pracodawca jest zobowiązany do wyrównania różnicy aktualnego wynagrodzenia netto.

Młode matki mogą się także ubiegać o regularną pomoc (od 13 miesiąca ciąży) i wyprawkę dla dziecka z ARGE (Arbeitsgemeinschaft), choć tu finansowa pomoc różni się w zależności od landu. Od 1 stycznia 2007 wprowadzona została nowa zapomoga rodzicielska - Elterngeld. Prawo do zasiłku mają oboje rodzice, jeżeli zdecydują się na opiekę nad dzieckiem. Jeden z rodziców może otrzymywać zapomogę do 12 miesięcy, co łącznie z urlopem macierzyńskim daje okres 14 miesięcy. Natomiast jeśli drugi rodzic zrezygnuje z pracy na rzecz wychowania dziecka na co najmniej 2 miesiące, to okres pobierania Elterngeld wydłuża się o kolejne 2 miesiące.

Czas wychowywania dziecka oboje rodzice mogą podzielić między sobą. Istnieje też możliwość rozłożenia wyliczonej kwoty Elterngeld do wypłacania na dłuższy okres, ale w odpowiednio proporcjonalnie niższej wysokości np. jedna osoba może otrzymywać zapomogę w wysokości 50% przez 24 miesiące.

Rodzice samotnie wychowujący dziecko otrzymują Elterngeld przez okres 14 miesięcy.

Zapomoga rodzicielska wyliczana jest wg przychodów - wynosi 67% poprzednich zarobków po opodatkowaniu.. Wynosi minimum 300 Euro, a maksymalnie 1800 Euro.

 
Polityka Prywatności