Serwis Niemcy - podróże, porady - dział turystyka

Niemieckie prawo jazdy

Prawo jazdy wydane przez polskie władze uprawnia do prowadzenia pojazdu w Niemczech. Od 1.05.2004 r. nie ma obowiązku wymiany polskiego prawa jazdy.

Prawo niemieckie zawiera niezwykle precyzyjnie określony katalog wykroczeń drogowych i wysokości kar za każde z nich (tzw. BuBgeldkatalog). W związku z tym podejmowanie dyskusji z policją drogową na temat wysokości mandatu nałożonego za wykroczenie jest bezcelowe i prowadzi na ogół do pogorszenia sytuacji osoby, która przekroczyła przepisy. Odmowa uiszczenia mandatu na miejscu wiąże się zawsze ze skierowaniem sprawy na drogę sądową, a nierzadko z zatrzymaniem posiadanych przez kierowcę pieniędzy na zabezpieczenie ewentualnej kary i kosztów postępowania. Stwierdzenie winy i nałożenie kary przez sąd może być przyczyną późniejszych trudności przy próbie ponownego wjazdu do Niemiec.

Należy generalnie unikać dokonywania napraw samochodu w miejscach innych niż przeznaczone do tego warsztaty. Przekroczenie dozwolonej prędkości (w ruchu miejskim 50km/godz. ) karane jest mandatem, a w bardziej drastycznych przypadkach także zatrzymaniem prawa jazdy i punktami karnymi dla kierowcy. Z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu pojazdów w strefach miejskich zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na ograniczenia parkowania samochodów.

 
Polityka Prywatności