Serwis Niemcy - podróże, porady - dział turystyka

Własna działalność w Niemczech

Obywatel polski ma prawo do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej i świadczenia usług na terenie Niemiec. Istnieją następujące formy prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak:
 • Spółki osobowe
 • Spółki kapitałowe (GmbH, AG)
 • Przedstawicielstwo przedsiębiorcy polskiego
Samodzielna działalność gospodarcza (Selbstandige Erwerbstatigkeit)

Zakładanie i prowadzenie spółek jest dość skomplikowane, a przede wszystkim wymaga dużych nakładów finansowych. Bardziej realne, prostsze i wymagające dużo mniejszych nakładów finansowych, jest założenie samodzielnej działalności gospodarczej, czyli jednoosobowej firmy (samozatrudnienie na terenie Niemiec).

Osoba prowadząca w Niemczech samodzielną działalność zarobkową (ein Selbstandiger) stanowi jednoosobowe przedsiębiorstwo (Einzelunterehmen) podlegające regulacjom Kodeksu Cywilnego (Burgerliche Gesetzbuch BGB). Przedsiębiorstwo jednoosobowe nie musi byś wpisane do rejestru handlowego, nie prowadzi pełnej księgowości (ksiąg handlowych), ani nie sporządza bilansu.

Założenie samodzielnej działalności gospodarczej na terenie Niemiec wiąże się z wykonaniem następujących w kolejności czynności:
 1. zameldowanie
 2. wytypowanie lokalu na siedzibę firmy
 3. zgłoszenie samodzielnej działalności gospodarczej (Gewerbeanmeldung) wymagane dokumenty:
 • paszport,
 • umowa najmu pomieszczeń na biuro (na żądanie), dowód otwarcia rachunku bankowego,
 • karta rzemieślnicza lub specjalne zezwolenia na wykonywanie zawodu (w zależności od profesji)
 1. wystąpienie o europejskie zezwolenie na pobyt - wniosek składa się w niemieckim urzędzie ds. cudzoziemców (Auslanderamt), właściwym dla miejsca zamieszkania, załączając kopie potwierdzonego zgłoszenia działalności gospodarczej, dwa zdjęcia oraz przedkładając dowód tożsamości.
Po zgłoszeniu działalności gospodarczej Urząd ds. gospodarczych z reguły we własnym zakresie informuje o tym fakcie pozostałe instytucje:
 • Urząd skarbowy (Finanzamt)
 • Towarzystwo zawodowe (Berufsgenossenschaft)
 • Izbę przemysłowo-handlową (Industrie und Handelskammer-IHK), do której przynależność jest obowiązkowa
 • Krajowy (landowy) Urząd Statystyczny
 • Izbę rzemieślniczą, w przypadku wykonywania zawodów rzemieślniczych
 • Sąd rejestrowy
 • Urząd Pracy
Z urzędu skarbowego otrzymuje się numer identyfikacji podatkowej. Wypełniając odpowiedni formularz podaje się wartość przewidywanego obrotu i planowany zysk. Od tych wartości Urząd w początkowym okresie naliczy podatek dochodowy i podatek przemysłowy. Firmy jednoosobowe są opodatkowane podatkiem od osób fizycznych.
W Niemczech składki ubezpieczeniowe dla osób prowadzących własną działalność oblicza się je według 14%stawki. Pozostałe składniki pakietu ubezpieczeniowego, emerytalny (19,9%), od utraty pracy (2,8%) oraz pielęgnacyjny (1,95%), nadal nie są obligatoryjne w przypadku osób prowadzących działalność. W praktyce jednak mało kto, przynajmniej spośród Niemców, rezygnuje z pełnego ubezpieczenia.
Osoby prowadzące firmy jednoosobowe płacą takie same podatki jak osoby fizyczne. Każda fima, której obroty przekraczają 24.500 €, płaci podatek dla przedsiębiorstw (Gewerbesteuer), którego skala jest ustalana lokalnie i wynosi kilkanaście procent.

Wszyscy zainteresowani rozpoczęciem działalności zarobkowej Niemczech powinni udowodnić odpowiednio dobrą znajomość języka niemieckiego.

Dla podjęcia niektórych rodzajów działalności, np. dla wykonywania usług gastronomicznych, wymagane jest uprzednie uzyskanie pozwolenia (koncesji). W przypadku większości usług potrzebne jest uzyskanie z izby rzemieślniczej (Handwerkskammer) karty rzemieślniczej (Handwerkskarte).

Adresy stron internetowych:

www.ihk.pl
www.ihk.de
www.dihk.de
www.berlin.trade.gov.pl/


 
Polityka Prywatności