Serwis Niemcy - podróże, porady - dział turystyka

Inne podatki w Niemczech

  • podatek dochodowy od osób prawnych (Korperschaftssteuer) - pobierany jest od spółek posiadających osobowość prawną, czyli Sp. z o.o. i akcyjnych (Gmbh i AG) - stawka podatku została zmniejszona z 25% do 15% i jest dla wszystkich jednakowa,

  • podatek gruntowy (Grundsteuer) - nakładany jest przez gminy za posiadanie na terenie Niemiec gruntów (grunty i ziemie wraz zabudowaniami) stawka podatku wynosi średnio 0,35% wartości gruntu ,

  • podatek od spadków i darowizn - stawka podatku wynosi od 7-50% i zależy od stopnia pokrewieństwa między darującym/spadkodawcą a obdarowanym/spadkobiercą oraz od wartości spadku/darowizny,

  • podatek solidarnościowy na rozwój nowych landów w wysokości 5,5% od kwoty podatku dochodowego,

  • podatek kościelny (Kirchensteuer), który wynosi 8% w Bawarii i Badenii-Wirtenbergii i 9% w pozostałych landach. Stawka liczona jest od kwoty podatku - w przypadku, gdy podatnik oficjalnie zadeklaruje przynależność do jakiejkolwiek religii

 
Polityka Prywatności