Serwis Niemcy - podróże, porady - dział turystyka

Niepubliczne agencje pracy

Publiczne służby zatrudnienia

Federalny Urząd Pracy składa się z 15 Regionalnych Centrali, uzupełnieniem tej sieci są regionalne partnerstwa transgraniczne (jednym z partnerów są publiczne służby zatrudnienia). Zarówno urzędy pracy, jak i partnerstwa zajmują się doradztwem i pośrednictwem oraz udzielają informacji o europejskim rynku pracy. Ponadto w każdym regionalnym urzędzie pracy jest możliwość rozmowy z pośrednikiem pracy, doradcą pracy. Osoby te udzielają niezbędnych informacji, a w razie potrzeby kierują do kompetentnych osób, gdzie będziemy mogli załatwić naszą sprawę.

Europejskie Służby Zatrudnienia EURES

Kontakt z niemieckim doradcą EURES można nawiązać poprzez stronę internetową www.eures.europa.eu . Mamy możliwość wyboru doradcy EURES z wybranego przez nas regionu lub miasta, bądź mówiącego w danym języku. Przy każdym doradcy jest podany dokładny adres do korespondencji, adres e-mailowy, instytucja w jakiej jest zatrudniony doradca, telefon i języki w jakich doradca się porozumiewa. W Niemczech jest 161 certyfikowanych doradców EURES, w tym 31 zatrudnionych w partnerstwach transgranicznych. Troje doradców deklaruje znajomość języka polskiego.

Niepubliczne agencje pośrednictwa pracy

Niemieckie urzędy pracy umożliwiają zarejestrowanym bezrobotnym finansowanie skorzystania z usług prywatnych agencji pośrednictwa pracy, o ile bezrobotny wyrazi taką wolę. Warunkiem uzyskania prawa do pokrycia kosztów tej usługi przez agencję pracy jest wcześniejsze posiadanie prawa do zasiłku oraz minimum przez 2 miesiące bezrobotny nie otrzymał propozycji pracy. Prywatna agencja pracy za znalezienie oferty pracy i skuteczne pośrednictwo może otrzymać 2000 €, a w szczególnych przypadkach (długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni) nawet 2500 € (wypłacane w 2 ratach: pierwsza rata po 6 tygodniach zatrudnienia, druga - jeśli zatrudnienie trwało ponad 6 miesięcy. O wyborze agencji pracy i oferty decyduje bezrobotny.

Adresy internetowe niektórych prywatnych agencji pośrednictwa pracy:

www.jobware.de

www.karriere.com

www.stellenanzeigen.de

www.cesar.de

www.berufsstart.de

www.deutscher-stellenmarkt.de

www.arbeit-online.de

www.jobworld.de

www.jobmarket.de (również w języku polskim)

www.job24.de

www.adp.de

www.mitarbeitersuche.de

www.fpav-deutschland.de/

 
Polityka Prywatności